MENY menu

Handlingskraftig ekobonde blir ny ordförande i Ekologiska Lantbrukarna

Erika Olsson, Onsberga gård i Sörmland, blev under torsdagen 18 mars vald till Ekologiska Lantbrukarnas riksordförande. Erika är ekobonde och driver även konsultverksamhet. Hon har gedigen föreningserfarenhet från lantbruks- och livsmedelsbranschen, nu senast från Sörmlands matkluster.

Erika Olsson driver tillsammans med sin man Torbjörn Onsberga gård, en KRAV-certifierad kretsloppsgård med spannmålsodling, 100 tackor, 40 dikor och ett 70-tal grisar. Köttet säljs till restaurang och privatpersoner och gården har sedan start fört en tät dialog med sina kunder via sociala media och studiebesök bland djuren.

– Att få bli förtroendevald ordförande för Ekologiska Lantbrukarna är hedrande och en utmaning som bara inte går att tacka nej till. Ekologiska Lantbrukarna är en vital förening med en tydlig och viktig röst i debatten, säger Erika Olsson, nyvald ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Vid sidan av gården är Erika verksam som konsult inom föreningsutveckling och projektledning och har under många år varit verksam i Studieförbundet Vuxenskolan som anställd och förtroendevald. Utöver det har hon även varit ordförande för Sörmlands Matkluster, ingått i Eldrimners branschråd för gårdsslakt och charkuteri och har tidigare varit styrelseledamot för Exceptionell Råvara.

– Vi ekobönder producerar fantastiska råvaror som värnar om både människor och miljö, det ska vi vara stolta över. Nu handlar det om att flytta fram positionerna på marknaden och se till att de värden vi skapar på våra gårdar kan kommuniceras hela vägen fram till matbordet. Den utvecklingen vill jag vara med och driva, berättar Erika Olsson, nyvald ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

Under Ekologiska Lantbrukarnas stämma tackades Anders Lunneryd av efter sina 6 år som ordförande för föreningen. Ivar Nilsson från Tånga gård i Halland valdes även till ny styrelseledamot.

– Det känns bra för föreningen framåt att nya kunniga krafter kommer in i föreningen, Ekologiska Lantbrukarna behövs mer än någonsin i den gröna omställning som Sverige och hela Europa är inne i nu, säger Anders Lunneryd, avgående ordförande som nu fokuserar mer tid till att utveckla agroforestry-odling på 12 hektar på gården i Västergötland.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.