X

God tillgång på svenskt ekokött

12 augusti 2019
Den svenska produktionen av ekologiskt kött, framförallt nötkött och gris, är på en hög nivå. Samtidigt har ökningstakten på efterfrågan mattats av, vilket lett till en god tillgång från svenska gårdar. Trots detta meddelande Göteborgs stad nyligen att de släpper kravet på 100 % ekologiskt kött i upphandlingarna till stadens kök på grund av brist på svenskt ekokött, och uttryckte att de anser ekologiskt kött generellt ha högre klimatpåverkan än svenskt konventionellt.

Det är olyckligt att så viktiga beslut fattas på fel grunder, skriver vi tillsammans med KRAV, Organic Sweden och Ekomatcentrum i en debattartikel idag i GP.

För det första råder det inte brist på ekologiskt kött i Sverige. Vi har snarare en situation med god tillgång på råvara från svenska ekogårdar, till exempel av ekologisk gris där producenter av Krav-märkt gris tyvärr tvingats dra ner sin produktion under det senaste året på grund av svårighet att få sina volymer sålda. Vi har också ekobönder som erfar en tilltagande svårighet att få skälig merbetalning för ekologiskt nötkött, eftersom slakterierna upplever att det finns ett överskott på marknaden.

För det andra finns det inget vetenskapligt stöd för påståendet att ekologisk köttproduktion generellt skulle ge större klimatavtryck. Utsläppen från köttproduktion varierar mycket mellan olika gårdar och för olika djurslag, beroende på vilket foder djuren äter, hur mycket metan de släpper ut, hur gödselhanteringen ser ut samt hur man beräknar klimatavtryck.

Ser vi till helheten och tittar på alla hållbarhetsaspekter väger fördelarna med den ekologiska produktionen över.

När det gäller det ekologiska lantbruket i sin helhet kan vi med stöd av bland annat forskningsöversikten Ekologisk produktion och klimatpåverkan (2013) från Sveriges Lantbruksuniversitet konstatera att det inte finns någon signifikant skillnad avseende klimatpåverkan mellan ekologiska och konventionella metoder. Den ekologiska Krav-certifieringen har dessutom hela 37 regler för ökad ambition på klimatområdet, till exempel att alla Krav-bönder ska använda sig av el från förnybara energikällor.

Fler nyheter