X

Ge synpunkter på GMO-majs

19 november 2012
Nu får alla som vill, kommentera och ha synpunkter på Efsas riskbedömningar av den genmodifierade och torktåliga majsen MON87460.

Den 15 november publicerade Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en riskvärdering av den genetiskt modifierade majsen MON87460. Allmänheten får lämna synpunkter till EU-kommissionen inom 30 dagar från publiceringen.

Ansökningarna omfattar användning av majsen som livsmedel, foder samt för import och bearbetning. Majsen MON87460 har tillförts en egenskap som gör det möjligt att odla den i områden med vattenbrist.

Läs mer om hur du gör för att lämna synpunkter på Livsmedelsverkets hemsida >>

Fler nyheter