Ge dina synpunkter på nya CAP

25 april 2017
Alla medborgare inom EU har nu möjlighet att svara på en enkät om jordbrukspolitiken i EU. Senast 2 maj ska svaren vara inne. Ekologiska Lantbrukarna kommer att svara som organisation, men du som enskild har också möjlighet att svara direkt via ett formulär på nätet. Ju fler som ekobönder som kommer med inspel desto bättre. Föreningens synpunkter kommer också att presenteras här på hemsidan när de är färdigbearbetade. Följ länken nedan för att delge dina tankar:
http://www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?amp%3Bqid=440767

Fler nyheter