Gårdsvandra och diskutera reducerad jordbearbetning

30 juni 2017
Den 6 juli blir det gårdsvandring på Körslätts gård. Körslätts gård ligger vid Söderåsen i Åstorps kommun i Skåne. Under dagen ges två möjligheter till gårdsvandringar (ca 2 timmar) då vi tittar på effekter av reducerad jordbearbetning (i år med konservärtor), initiativ för att gynna biologisk mångfald, odling av kärnmajs i ett varmare klimat, lupinodling med värdefull kvävefixering och annat aktuellt på gården. Mellan gårdsvandringarna håller vi en workshop kring hur vi kan minska klimatutsläppen från jordbruket. Fokus är reducerad jordbearbetning och diskussion kring hur maskinparken kan anpassas till ekologiska odlingssystem.

Magnus och Charlotte Bengtsson med familj brukar gården sedan 1998. År 2000 blev gården KRAV-certifierad. Idag består gården av 130 ha åker och 90 ha skog. År 2008 startade Magnus uppfödning av ekologisk kyckling. Produktionen är ca 42 000 kycklingar om året. Magnus driver också maskinstation.

http://ekolantbruk.se/pdf/150291.pdf


Fler nyheter