Fossilberoende utreds

4 may 2012
Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, vill ta reda på hur långvarig brist på olja och andra fossila bränslen skulle påverka primärproduktionen i Sverige, skriver ATL.

Frågor som i dagsläget saknar svar är hur all diesel i traktorer och lantbruksmaskiner ska kunna ersättas, hur det stora behovet av naturgas vid produktion av handelsgödsel ska hanteras och hur matförsörjningen påverkas av färre transporter och minskad import. JTI har inte som mål att komma med förslag till åtgärder eller lösningar inom det projekt som nu drar i gång.

- Men vi hoppas kunna visa vilka konsekvenser som en långvarig brist på fossilt bränsle kan få på livsmedelsförsörjningen, säger Johanna Olsson, forskare vid JTI, och den som leder det ettåriga projektet, i en kommentar.

JTI-forskarna ska i samarbete med myndigheter och experter utgå från tre scenarier där tillgången på fossilt bränsle har begränsats till 75 %, 50 % respektive 25 % av dagens nivå. Sedan ska de studera hur detta skulle påverka växtodlingen, mjölk- och köttproduktionen samt trädgårdsodlingen.

- Vi hoppas att resultaten ska kunna stödja Jordbruksverkets arbete för en ökad produktion av förnybar energi och effektivare energianvändning inom jordbruket, och sedan hoppas vi att JTI ska kunna arbeta vidare med till exempel frågor kring den beredskapsplanering som krävs, säger Johanna Olsson.

Nyhet hämtad från atl.nu

Fler nyheter