Fortsatta överläggningar om nya ekoregler

15 december 2015
Monika Schere, ansvarig för frågor som rör ekologisk produktion vid
näringsdepartementet, bjöd i förra veckan in till en kort avstämning om läget på EU-nivå med förslaget till nya regelverk för ekologisk produktion. Förslaget diskuteras nu mellan EU-kommissionen, EU-rådet och EU-parlamentet. Ett omfattande förankringsarbete som väntas pågå ett tag. Det är dock för oss i Sverige en lugnare period i arbetet jämfört med vad det var för några månader sedan. Flera av de förslag som fanns med som skulle ha allvarliga konsekvenser för det svenska ekologiska lantbruket bevakar vi från svensk sida fortfarande men de har tonats ned en del. Fortfarande lika viktigt att arbete som Monika bedömer kan komma att ta ytterligare 7-12 månader innan ett beslut om det nya regelverket definitivt fattas.

Fler nyheter