Fortsatt underskott av ekologiskt foder

11 december 2014
Odlingen av ekologiskt foder har ökat kraftigt men så gör även behovet. Vid normal skörd saknas det idag 35 000 hektar för att täcka det inhemska foderbehovet.

Spannmålen är de grödor som ligger närmast balans. Där har också odlingen ökat snabbast. Proteingrödorna däremot ligger sämre till, underskottet är större och dessutom växande.

Det här visar uppdaterade beräkningar av de regional foderbalanser som lantbruksekonomen Lars Johansson gjort på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna.

Läs hela rapporten här

Fler nyheter