X

Fortsatt GMO-fritt foder till svenska kor

10 september 2013
Svenska mjölkkor ska även i fortsättningen äta foder fritt från GMO. Det beslutet fattade mjölkbranschens högsta beslutande råd Mjölkdelegationen på måndagen den 9 september.

– Svensk mjölkproduktion har haft en pressad lönsamhet under längre tid. Det är därför naturligt att man diskuterat allt som är förknippat med kostnader. Vi arbetar dock kontinuerligt med frågan utifrån ett kostnads- och konkurrensperspektiv, i dialog med övriga branscher inom svensk livsmedelsproduktion, säger Gunnart Pleijert, ordförande i Mjölkdelegationen, i ett pressmeddelande.

Delegationen enades också om att kraftsamla för att öka mängden närproducerat proteinfoder och att all soja som köps in ska vara certifierad av Pro Terra eller RTRS från 2015.

Nyheten är hämtad från ATL

Fler nyheter