Fortfarande oklart med nya regler för odling av sallat i kruka

26 juni 2018
Jordbruksverket förtydligar nu hur processen går inför att de nya EU-reglerna för ekologisk produktion träder i kraft år 2021. De nya EU-reglerna innebär en hel del förändringar för den som odlar ekologiskt i avgränsade bäddar i växthus, eftersom grundprincipen genomgående nu är att växter ska vara odlade i anslutning till marken och jorden. Undantag görs dock för örter m.m i kruka, och eventuellt kan Sverige nu få igenom tolkningen att detta även gäller sallat. Såhär skriver Jordbruksverket:

"För trädgårdsnäringen innebär de nya reglerna stora förändringar för dem som odlar i avgränsade bäddar i växthus. De som odlade i avgränsade bäddar före den 28 juni 2017, bör tillåtas behålla sina produktionsytor till och med 2030. Enligt den nya förordningen, punkt 30, bör endast ekologiska odlingar i avgränsade bäddar tillåtas om de var certifierade före den 28 juni 2017. Frågan har dock ställts hur denna regel kan och bör tillämpas med tanke på att nuvarande EU-regler inte reglerar odling i växthus samt att odling i avgränsade bäddar är tillåtet både enligt nuvarande svenska Nationella riktlinjer enligt EU:s ekoregler och enligt KRAVs nuvarande regler.

Det råder olika uppfattningar om tillämpningen för kruksallat. Den exakta tillämpningen av de nya reglerna kommer att diskuteras framöver i EU.
EU:s expertgrupp för teknisk rådgivning (EGTOP) har tidigare motiverat att örter i kruka kan accepteras genom att påpeka att det blir tydligt för konsumenten att den krukodlade örten inte är odlad i jord. Konsumenten kan då fritt välja att inte köpa den om man föredrar örter odlad i jord. Det är också i linje med förordningstexten (se nedan) om att det ”inte finns någon risk att konsumenten blir vilseledd angående produktionsmetod”. Vi hoppas därför att vi ska få gehör i kommande diskussioner under hösten att detta bör gälla för alla örter – både kryddor och sallat."

Läs mer i Jordbruksverkets nyhetsbrev Ekoträdgård här: http://www.anpdm.com/newsletterweb/454050447549445E4178444759/43435F47774442594A79484B514171

Fler nyheter