MENY menu

Försäljningen av ekologiskt frukt och grönt ökar samtidigt som prisgapet mellan eko och konventionellt fortsätter minska

Under första kvartalet 2024 ökade försäljningen av ekologiskt frukt och grönt, visar rapporten Svenskt Ekoindex som Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Organic Sweden publicerar kvartalsvis.

Försäljningen av ekologiskt frukt och grönt ökade under första kvartalet 2024 med 27 miljoner kronor i försäljningsvärde. Bakom ökningen står en kombination av ökad volym och sänkta priser på ekologiskt frukt och grönt.

– Det är glädjande att försäljningen av ekologiskt frukt och grönt ökar, det är positivt både för våra ekologiska lantbrukare och för folkhälsan, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Samtidigt minskade andra eko-kategorier marginellt. Det enda tydliga mönstret man kan se är att prisskillnaden mellan ekologiska och konventionella produkter i butik fortsätter att minska.

De senaste två åren har inflationen i Sverige varit den högsta på flera decennier och det har även påverkat de ekologiska livsmedlen. Men under det fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024 är detta inte längre lika tydligt. Priset på vissa ekologiska produkter har istället minskat. Detsamma gäller för konventionella produkter. Under hela perioden med hög inflation (2022 och 2023) har priset på ekologiska livsmedel ökat markant mindre än för konventionella, en utveckling som fortsatte även under 2024 års första kvartal.

– Nu ser vi tydligt att den ekologiska maten fortfarande inte ökat lika mycket i pris. Med minskade prisskillnader hoppas vi att ännu fler väljer de ekologiska alternativen, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Om Svenskt ekoindex
Kvartalsrapporten “Svenskt ekoindex” följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Svenskt ekoindex utgår från den totala försäljningen av ekologiska livsmedel och alkoholfria drycker i handeln som med viss fördröjning redovisas årsvis av SCB. Förändringarna kvartalsvis beräknas med data från Nielsen och GfK. Rapporterna är en del av projektet “Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” som delfinansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Läs rapporten

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.