X

Förhandlingar om ny ekoförordning låsta

9 december 2016
Efter den 14e trialogen av förhandlingarna om en ny eko-förordning meddelar rapportören från EU-parlamentet, Martin Häusling, att; ”Gårdagens trialogförhandlingar under det slovenska ordförandeskapet har för närvarande misslyckats. Jag ser inte att samtalen om en ny EU ekoförordning kan fortsätta under dessa omständigheter.” Häusling förklarar misslyckandet med att vare sig ministerrådet eller parlamentet har kunnat acceptera de kompromisser som har föreslagits. Kritiska frågor är bland andra hur rester av bekämpningsmedel ska hanteras och växthusodling. Häusling öppnar också för att det fortsatta arbetet istället ska förbättra den nuvarande lagstiftningen, tillsammans med sektorn, och anpassa den till Lissabon-fördraget.

Marianne Schönning hos Ekologiska Lantbrukarna kommenterar gårdagens besked;
- Vi kan hoppas att detta är dödsryckningarna i en process runt ett förslag som redan från början var dåligt och med fel utgångspunkter – att konsumenterna saknar förtroende för ekoproduktionen. Det verkar vara klart att det inte blir något beslut när jordbruksministrarna träffas 12-13 december, sen får vi se vad som händer under våren. Men mycket talar för att processen har havererat.

Fler nyheter