Förgrönad jordbrukspolitik

29 november 2011
Landsbygdsdepartementet bjöd in referensgruppen för den gemensamma jordbrukspolitiken och presenterade de förslag som EU-kommissionen lagt. Man berättade också hur den svenska regeringen arbetar med frågorna. Den omtalade förgröningen av gårdsstödet är ifrågasatt. Det kan verka som ett krav uppfyllts som inte minst den ekologiska rörelsen efterfrågat länge.

Den utformning den så kallade förgröningen har i förslaget gör den kritiske tveksam. En positiv sak är att ekologiska producenter uppfyller kraven som förgröningen ställer. Hur det kan kombineras med åtgärder inom miljöersättningar är inte tydligt ännu. Alla länders landsbygdsprogram skall innehålla en ersättning för ekologisk produktion - en annan positiv nyhet.

Fler nyheter