Företagare i fokus på Lantmästardagen

25 november 2014
Ekologiska Lantbrukarna kommer att delta på årets Lantmästardag i Alnarp den 27 november. Charlotte Rosta, vår marknadsutvecklare, kommer att finnas på plats hela dagen i både monter och på mingel för att svara på frågor och berätta mer om ekoproduktionen och marknaden.

På Lantmästardagen vill vi lägga fokus på att presentera vårt projekt "Företagande över gränserna" som riktar sig till nya och unga lantbruksföretagare. Vi hoppas sprida inspiration till nya tankebanor och sätt att nå en växande marknad.


Fler nyheter