X

Förening i förändring

27 oktober 2016
Ekologiska Lantbrukarna är inne i en intensiv utvecklingsfas. Det framgick inte minst för dem som deltog på stämman i mars i år. Flera nya ledamöter tog plats i styrelsen och till ny ordförande valdes Anders Lunneryd.

Nya arbetsformer säkrar ekonomin
För att säkra föreningens verksamhet och långsiktiga finansiering krävs nya arbetsformer Det som redan är infört är höjda medlemsavgifter från 2017, minskad omfattning projekt med finansiering från Jordbruksverket och nya samarbetsformer, som t ex i kampanjen Bliekobonde.nu. Nu ses bemanning och tjänster över.

Maria Dirke lämnar sin tjänst
I samband med denna omorganisation av Ekologiska Lantbrukarna väljer Maria Dirke, verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna, att lämna sin tjänst vid årsskiftet. Styrelsen kommer strax att påbörja en rekrytering av ny verksamhetsledare.

Tillförordnad verksamhetsledare
Under tiden som rekrytering av ny verksamhetsledare pågår kommer Camilla Sandenskog att fungera som tillförordnad verksamhetsledare. Camilla är agronom med chefsutbildning, ledarerfarenhet och rötter i jordbruket. Hon har lång yrkeserfarenhet från flera av lantbrukets företag och branscher samt ett flertal ideella organisationer. Tillsammans med ett antal köttproducenter var hon med och startade Ekokött ekonomisk förening och har även haft ekologisk mjölkproduktion.

För frågor eller ytterligare information kontakta ordförande Anders Lunneryd, 0708-989 521 eller verksamhetsledare Maria Dirke, 0709- 999 160

Fler nyheter