menu

Förändringar i ersättningen till ekologiskt lantbruk från 2022

Regeringen meddelade den 30 augusti om en förstärkning av nuvarande Landsbygdsprogram, med miljöersättningar och projektstöd till svenskt lantbruk och landsbygd. En del i detta är förändringar avseende ersättningen till ekologiska lantbrukare. Ekobönder med djur får from nästa år 100 kronor mer per djurenhet, ersättningen för omställning till ekologisk produktion blir ettårig och projektmedel avsätts för att främja eko-utvecklingen enligt nedan:
- 10 mkr till Kompetensutveckling - stötta småskaliga livsmedelsproducenter att bli ekologiska
- 10 mkr till Samarbetsstöd med inriktning på primärproduktion för att främja ekologisk produktion
och
- 30 mkr till Samarbetsstöd för att främja ekologisk produktion och efterfrågan.

Ekologiska Lantbrukarna har varit med och drivit igenom de totalt sett 100 mkr mer som här kanaliseras till utveckling av ekolantbruket.

- Vi välkomnar förstås alla satsningar som kan göras för att svenska ekobönder ska kunna bidra till de miljömål som finns uppsatta och som vi bidrar till, särskilt i det läge vi har på marknaden nu där betalningen till ekobonden för de råvaror vi producerar är väldigt låg, säger Sofia Emilsson, verksamhetsledare och jordbrukspolitisk expert på Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiska Lantbrukarna hade dock velat se en större andel av de 100 mkr avsatt direkt till bonden, och styrt även till växtodlingsföretag som inte har djur, t.ex. för att bättre kompensera den klimatsmarta vallodlingen i växtföljderna. Istället blir hälften nu projektmedel som indirekt och på längre sikt ska gynna eko-lantbruksföretagen, men inte påverkar den direkta ekonomin i odlingen.

Dessa förändringar kommer samtidigt med en förstärkning om 417 mkr till olika investeringsstöd på miljö- och klimatområdet i lantbruket, digitalisering och vildsvinshantering. Det är dock väsentligt mindre pengar än vad som kunnat vara om Sverige inte valt att spara in en hel miljard i återhämtningsmedel från EU som var tänkta att gå till lantbruket. Läs LRF kommentar om detta här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/09/utebliven-miljard-hotar-lantbruksutvecklingen/

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM