För bättre hälsa hos ekokor

2 may 2012
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, deltar i ett nystartat EU-finansierat forskningsprojekt, IMPRO, inriktat på att förbättra hälsan i ekologiska mjölkkobesättningar.

Projektet startar i höst och kommer att pågå under fyra år och under den tiden ska man bland utveckla rådgivningshjälpmedel för att identifiera de åtgärder som har störst potential att förbättra djurhälsan, att utvärdera kostnader och förtjänster för de rekommenderade åtgärderna, samt att optimera utnyttjandet av tillgängliga resurser, skriver SLU.

Totalt satsar EU-kommissionen cirka 25 miljoner kronor i projektet, varav cirka fyra miljoner går till den svenska delen.

Deltagande länder är Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Spanien, Sverige och Tyskland. I Sverige kommer ett 50-tal ekologiska besättningar att rekryteras till projektet, men det kräver också ett aktivt deltagande av rådgivare, veterinärer och andra intressenter.

Fler nyheter