Fodermöte visade på intresse för samarbeten på Gotland

5 december 2014
Igår hölls fodermöte på Mölner Gård i Väte på Gotland. Ekologiska Lantbrukarna hade bjudit in öns ekobönder för att diskutera närproducerat foder, möjligheter till fodersamarbeten och för att se hur produktionen ser
ut på mjölkgården Mölner Gård. Detta var det sista mötet i den turné som vi haft under året där vi åkt runt i Sverige och arrangerat fodermöten.

Träffen var lyckad och samtalet som kom igång i gruppen ville gärna dra över på tiden. Det framgick att många hade spännande idéer och verksamheter igång, och en hel del samarbetsmöjligheter visade sig finnas bland lantbruksföretagen på plats. I slutet av dagen kunde vi konstatera att en önskan om fler möten fanns, då främst för att diskutera samarbeten mellan lantbruksföretag på Gotland.

Fler nyheter