X

Flera tillfälliga regeländringar med anledning av torkan

31 juli 2018
Här hittar du en sammanställning av länkar och information om de regeländringar för ekologisk produktion som hittills tagits på grund av det extrema väderläget.
(Uppdaterat 2018-08-23)

EKOODLING OCH MILJÖERSÄTTNINGAR
Här listar Jordbruksverket vilka lättnader som gjorts i stödregler och kontroll med anledning av torkan: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan2018/jordbrukarstodochtorka.4.377b10d8163f4deaf8920093.html
Kolla även med din Länsstyrelse eller rådgivare lokalt vad som gäller!

FODER TILL EKOLOGISKA DJUR
I ekologisk produktion gäller generellt att djur ska äta ekologiskt foder och att gården i hög grad ska vara självförsörjande på foder – från den egna gården eller närliggande gård med vilken man har gödsel- och fodersamarbete. Detta kan göra det svårare eller dyrt för den ekologiska bonden att få ihop foder när det egna fodret inte räcker som det brukar. Störst problem är det med grovfoder till idisslare på grund av uteblivna eller försämrade vallskördar i kombination med långa slaktköer och svårighet att handla med grovfoder några längre sträckor som t.ex. import.

Konventionellt grovfoder i ekologisk produktion?
Jordbruksverket beslutade i början av juli om att öppna upp för ekologiska djurhållare som inte får tag i ekologiskt foder att ansöka om dispens för att under en begränsad tid få använda icke-certifierat grovfoder i ekologisk produktion. Här kan du läsa mer om det: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan2018/jordbrukarstodochtorka/sabehandlarjordbruksverketansokningaromundantagtilllantbrukaremedekologiskproduktion.4.544e93ec1649d5c0663b93da.html

Ändrade regler för foderstater och självförsörjningsgrad

Jordbruksverket tog i slutet av juli beslut om tillfällig ändring i hanteringen av avvikelser i ekologisk produktion. Detta innebär en möjlighet till:
- högre andel KRAV-märkt kraftfoder (max 50 procent) till högdräktiga djur, när 90 procent av dräktigheten passerats. Lakterande idisslare får även ges upp till 50 procent KRAV-märkt kraftfoder under en längre period än 3 månader,
- ökad andel omställningsfoder/karensfoder från första årets karens, eget eller inköpt, samt för fler grödor än bete, vall och proteingrödor och ökad andel inköpt karensfoder från andra årets karens,
- lägre självförsörjningsgrad av foder.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan2018/jordbrukarstodochtorka/sabehandlarjordbruksverketansokningaromundantagtilllantbrukaremedekologiskproduktion.4.544e93ec1649d5c0663b93da.html

KRAVs styrelse har också beslutat att följa Jordbruksverkets beslut i detta, samt beslutat om en tillfällig regeländring som innebär att KRAV tillåter att andelen KRAV-märkt kraftfoder till slaktdjur och ungdjur (nöt, får och getter) kan ökas från 30 procent till 40 procent.

Enligt KRAV kan detta att tillåta större andel kraftfoder ett sätt att underlätta för djurhållare att inte behöva söka om dispens för att ta in konventionellt grovfoder. Läs mer här: http://www.krav.se/nyhet/krav-andrar-regler-pa-grund-av-torkan/

Svar på vanliga frågor för dig med KRAV-djur finns även listade här: http://www.krav.se/nyhet/torka-och-foderbrist/

Fler nyheter