X

Felaktigt av Ekot om ekologisk mat från djur som fått konventionellt foder i torkan

1 augusti 2018
Torkan slår hårt mot alla lantbrukare nu, särskilt de som inte får tag i foder till sina djur. Det här extrema väderläget, det värsta på över hundra år, drabbar oss ekobönder såväl som våra konventionella grannar. Den 1 augusti rapporterade Sveriges Radio i Morgonekot om hur foderbristen på grund av torkan slår mot oss ekobönder. Det är bra att problemen uppmärksammas, men vi förvånas över de felaktiga uppgifter som förmedlas när det kommer till ekomaten.

I reglerna för ekologisk produktion ingår att djurhållande ekobönder kan beviljas dispens för att ge icke-ekologiskt grovfoder (gräs, hö och halm) om det är omöjligt att få tag på ekologiskt foder på grund av exceptionella väderhändelser eller andra kriser. Ekobonden måste ansöka om detta hos Jordbruksverket som gör en enskild bedömning om det faktiskt inte finns några andra alternativ. Om det bedöms som så allvarligt läge kan alltså en del av det grovfoder som djuren äter få vara icke-ekologiskt och fortfarande få kallas ekologiskt.

I SR:s lite mer fördjupande inslag i P1 morgon klarar Elin Rydström, styrelseledamot i Ekologiska Lantbrukarna och ekomjölkbonde, ut begreppen. Även Jordbruksverket förklarar reglerna: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7011189

De ekologiska djuren är alltså fortfarande ekologiska. Det här har också Jordbruksverket mycket tydlig information om på sin hemsida: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/krisberedskap/torkan2018/jordbrukarstodochtorka/sabehandlarjordbruksverketansokningaromundantagtilllantbrukaremedekologiskproduktion.4.544e93ec1649d5c0663b93da.html

Regler om foder är dessutom långt ifrån det enda som gör den ekologiska djurhållningen ekologisk. Vi jobbar med ett helhetstänk där djurhållning och odling går hand i hand, vi driver på många sätt utvecklingen av hållbara metoder för att bygga friska jordar och kompromissar aldrig med djurens bästa. Därför finns bl.a. regler om stor andel bete och utevistelse, riktig mjölk till kalvar och så dessa kris-undantag för att garantera fodertillgången. Grovfoder är grunden i en foderstat till idisslare och är av praktiska skäl mycket svårare att transportera långt och importera än t.ex. spannmål. Vi vill inte se djur lida eller behöva ta bort djur och skicka som kadaver som i bästa fall blir biogas. Det vore verkligen att gå emot de ekologiska principerna och skulle innebära ett enormt resursslöseri. Som läget är nu kan vi nämligen inte skicka fler djur till slakt, det finns inte avsättning för mer om inte konsumtionen svenskt ekokött ökar drastiskt.

De allra flesta ansöker dessutom inte om dispensen, tvärtemot vad bl.a. Sveriges Radio i Ekot fick det att låta som. Det stämmer att cirka 130 ekobönder ansökt hittills, av ca 5000 i hela landet. Visst är det fler än “vanligt” eftersom vi nu har den värsta torkan i modern tid, men det är bara ett par procent av den totala ekoproduktionen.

När hela branschen och en engagerad allmänhet ställer upp och samarbetar för att hitta lösningar i tork-krisen behöver vi fortsätta så och samarbeta mer. Det är då också enormt viktigt att alla hjälps åt att sprida saklig och välgrundad information.

Kontaktpersoner:
Anders Lunneryd, Ordförande Ekologiska Lantbrukarna
0708-98 95 21

Elin Rydström, styrelseledamot Ekologiska Lantbrukarna och ekomjölkbonde
0737-001761

Sofia Sollén-Norrlin, kommunikatör
070 380 93 96

Fler nyheter