X

Färre lantbrukare ställer om till eko

18 november 2013
Målet att 20 procent av Sveriges jordbruksmark ska vara ekologiskt certifierad 2013 kommer inte att uppnås.
– Vi ser en utplaning av intresset att ställa om, säger Agneta Börjesson på Jordbruksverket.

Mellan 2007 och 2011 nära fördubblades den ekologiskt certifierade jordbruksmarken, men nu har ökningen stannat av. Målet på 20 procent föreslås dessutom vara detsamma ända fram till 2020.

– Det placerar Sverige inte längre i framkant när det gäller ekologisk produktion och det gör att vi måste tillgodose den marknadsökning av ekologiska varor som finns med import, säger Maria Dirke, verksamhetsledare på organisationen Ekologiska lantbrukarna.

Förra året var nära 16 procent av Sveriges jordbruksmark omställd eller under omställning till ekologisk produktion. Arealerna under omställning minskade för andra året i rad, vilket påverkar hur mycket mark som kunnat bli ekologiskt certifierad i år.

– Det finns ingen tydlig jordbrukspolitik kring den ekologiska odlingen och det ger en osäkerhet hos lantbrukarna och färre vågar ställa om, säger Maria Dirke.

Läs hela artikeln i Landets Fria Tidning

Fler nyheter