X

EUs nya klimatstrategi lyfter ekologisk produktion

20 december 2019
Ekologiska jordbruksmetoder lyfts som viktiga i EU-kommissionens nya klimatpaketet European Green Deal. Rapporten innehåller en rad förslag på hur EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050 och skydda den biologiska mångfalden.

Under våren 2020 ska denna rapport ligga till grund för ett fördjupat strategiarbete inom livsmedel och klimat, kallat From Farm to Fork.

Både European Green Deal och Farm to Fork ska främja hållbara jordbruksmetoder som ekologiskt jordbruk och agroforestry, enligt kommissionen. Vidare påpekar de att den ekologiska jordbruksarealen i Europa behöver öka och att användningen av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och antibiotika behöver minska.

Läs mer på Swedens sida eller reportage i Lantbruk

Läs hela European Green Deal här

Fler nyheter