X

Europaparlamentet antar de nya reglerna för ekologisk produktion

19 april 2018
Pressmeddelande via IFOAM EU 2018-04-19

Idag antar Europaparlamentet formuleringarna i den nya förordningen för ekologisk produktion, som preliminärt godkändes av rådet och jordbrukskommittén i november 2017. IFOAM EU, ekorörelsens samlande organ inom EU, uppmanar i ett pressmeddelande såväl EU-institutioner som alla intressenter att kraftsamla för införandet av de nya reglerna.

Ekologiska Lantbrukarna har, i samarbete med övriga organisationer inom IFOAM EU, gjort stora insatser för att förbättra 2014 års lagstiftningsförslag, som vi och många med oss var starkt kritiska till. IFOAM EU konstaterar nu att flera förbättringar har gjorts. Men ett antal punkter behöver fortfarande förtydligas för att undanröja hinder för det praktiska genomförandet av de nya reglerna, och för att den starka tillväxten och utvecklingen inom ekologisk produktion i Europa ska fortsätta. Ett starkt åtagande från EU-institutionerna och medlemsstaterna att arbeta tillsammans med den ekologiska sektorn behövs för att ta itu med de befintliga bristerna innan förordningen träder i kraft 2021.

"Den imponerande tillväxten av ekologiska produkter är redan en succéhistoria, men den ekologiska produktionen har potential att skapa en mer genomgripande omställning av jordbruks- och livsmedelssektorn med många fler fördelar för samhället, producenterna och miljön, säger Eduardo Cuoco, IFOAM EU:s generaldirektör.

Läs IFOAM EU:s pressmeddelande (engelska) här: http://www.ifoam-eu.org/en/news/2018/04/19/press-release-european-parliaments-plenary-adopts-new-eu-organic-regulation

EU-förordningen för ekologisk produktion är det som utgör grundplattan av regler för vad som är tillåtet eller inte i produktionen för att få kalla ett livsmedel för ekologiskt i marknadsföring och försäljning. Reglerna är samma för hela EU men bryts ner på nationell nivå och översätts för att kunna användas och kontrolleras. I Sverige är de flesta ekologiska lantbrukare anslutna till KRAV, som går längre än EU-reglerna på flera områden. Idag påverkas reglerna mycket av vad som händer i EU, vilket ökar behovet av bra internationellt samarbete inom det ekologiska lantbruket.

Fler nyheter