menu

EU eniga i GMO-frågan

Efter långtgående förhandlingar har EU-parlamentets Miljöutskott nu röstat igenom ett lagförslag som innebär att medlemsländerna själva skulle ges rätten att förbjuda, alternativt begränsa, odling av GMO-grödor i sina respektive länder.

GMO-frågan har varit en lång följetång inom EU, där den politiska processen har pågått under de senaste åtta ordförandeskapen. Efter att man skjutit på förhandlingarna en vecka, till följd av ett kritiskt öppet brev från Europas ledande forskare inom växtförädling, har man nu kommit nära avslut i frågan.

Förra veckan stod det klart att 53 av 65 ledamöter i EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet röstade för det nya förslaget.

– Denna omröstning visar att vi har säkrat ett brett samförstånd mellan de politiska grupperna i Europaparlamentet rörande denna känsliga fråga, säger Frédérique Ries, som styr lagstiftningen inom parlamentet, i ett pressmeddelande, och tillägger:

– Åtgärderna som har godkänts idag kommer säkerställa medlemsstaternas flexibilitet i att begränsa eller förbjuda odling av GMO-grödor, om de så önskar.

Härnäst kommer förslaget presenteras för rådet, som nu har fram till januari på sig att ta ställning i frågan. Värt att nämna är att ett liknande förslag från EU-parlamentet röstades ner av rådet redan år 2011. Med andra ord är ännu inget klart, utan nu återstår att se om rådet har tänkt om alternativt om de förändringar EU-parlamentet har gjort på förslagets utformning kommer att få genomslag.

Nyheten är hämtad från Jordbruksaktuellt

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!