Ekowebs årliga marknadsrapport: eko-ökningen mattas av

31 januari 2019
2018 blev ännu ett nytt rekordår för ekologiskt i Sverige, men ökningstakten har mattats av rejält. Från rekordåren 2014 och 2015 med ökningar på 20-40 procent nästan 10 procent under 2017. Prognosen för 2018 var en ökning på 5-10 procent.

Totalt omsätter nu den ekologiska livsmedelsförsäljningen 28,8 miljarder kronor. Den
ekologiska andelen når inte upp över 10 procent, som var prognosen, utan landar på 9,6
procent (9,3% 2017). Det är framför allt en värdeökning som drivit marknaden framåt 2018.
Volymökningen är marginell, ibland till och med en minskning. Frukt och grönt går fortsatt
urstarkt. Mejeri och kött är kategorier som har problem.

Läs mer på Ekowebs hemsida: http://ekoweb.nu/?p=11789

Fler nyheter