menu

Ekomaten minskar i kommuner och regioner

Ekomatcentrums senaste statistik visar att ekoinköpen minskar för första gången på 20 år i offentlig sektor. Så här berättar Ekomatcentrum själv om nedgången:

Ekomatcentrum har följt utvecklingen av ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor i över 20 år. Statistiken för år 2020 är nu insamlad och resultatet visar att ekoinköpen minskat. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har minskat med en procentenhet från 39 % år 2019 till 38 % år 2020. Årets sammanställning inkluderar 89 % av Sveriges kommuner och regioner (258 kommuner och 21 regioner).

Ekomatcentrum tror att nedgången beror på följande;

- Nya lokala politiska konstellationer som fokuserar på svenska mervärden.
- Nedmontering av de lokala ekomålen. 2017 hade 88 % mål för ekologiska inköp, 2020 var det bara 67 %. En minskning med 20 procentenheter.
- Mål för svenskt, närodlat, vegetariskt och minskade klimatutsläpp ersätter ekomålen - målkonflikter istället för målsamverkan.
- Coronapandemin har bidragit till minskat fokus på ekologiska inköp.

- Jag är besviken, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum. Om vi ska nå regeringens nationella konsumtionsmål, 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor år 2030, måste kommuner och regioner tänka om och lägga i en högre växel. Det är så mycket stolthet, jobb och engagemang bland tusentals kockar och kök runt om i landet som ligger bakom Sveriges höga ekosiffror i offentlig sektor. Ska det nu tas bort för att politikerna inte förstår vikten av att ha mål för mer ekologiskt i måltidsverksamheterna?

Läs mer här

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM

Ekologiska Lantbrukarna grundades 1985 av lantbrukare, för lantbrukare. Vi arbetar för att politik, regler och marknad ska vara utformade så att svenska ekobönder ges de bästa möjligheterna att utveckla lönsamma och hållbara företag. Läs mer om vår organisation här!