Ekomat i skolor ger mer lokalt och ökad hållbarhet

13 februari 2019
GP debatt idag: "...när skolor och andra offentliga verksamheter ställer krav på ekologisk och Kravmärkt mat, så får de i större utsträckning mat producerad i Sverige jämfört med när samma aktörer köper in oekologisk mat. Dessutom är den ekologiska maten den mest kvalitetskontrollerade maten vi har, eftersom produktionen kontrolleras av oberoende certifieringsbolag. Detta innebär att risken för fusk med kvalitet och livsmedelssäkerhet – exempelvis med osäkert och felmärkt kött – minimeras.

De kommuner som arbetar för att öka andelen ekologisk mat på elevernas tallrikar kan göra det i trygg förvissning om att de även bidrar till andra viktiga värden – som att minska spridningen av kemikalier i naturen, öka kretsloppet av näringsämnen, förbättra villkoren för djuren på gårdarna samt till att främja jordarnas bördighet, öka den biologisk mångfald och bidra till hälsosamma ekosystem. Möjligheten till ökad lönsamhet i ekologiska lantbruksföretag bidrar även till ökad sysselsättning och levande landsbygd.

Ekologiskt lantbruk är alltså viktigt för såväl lokal ekonomi och landsbygdsutveckling som för att nå flera viktiga, politiskt satta, miljömål. Att landsbygdsministern nu står fast vid målsättningar för ekologiskt i offentlig sektor är därför inte konstigare än att stå fast vid mål om sysselsättning och hållbarhet.

Detta skriver vi i Göteborgsposten tillsammans med Ekomatcentrum, Organic Sweden och KRAV. Läs hela artikeln här: http://www.gp.se/debatt/ekologisk-mat-i-offentliga-k%C3%B6k-gynnar-h%C3%A5llbar-matproduktion-1.13281171

Fler nyheter