MENY menu

Ekomarknaden stabiliseras och prisskillnaderna minskar

Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5 procent under det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Samtidigt har vissa kategorier sjunkit i pris.

– Marknaden har börjat stabiliseras, skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt är därmed inte lika stor som tidigare, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5 procent under det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Utfallet är ett nettoresultat av högre priser och mindre sålda volymer. Under årets första och andra kvartal minskade dock försäljningsvärdet med 5,9 respektive 1,8 procent, vilket innebär att takten i nedgången dämpats under året. En förändring under tredje kvartalet är att de ekologiska sortimenten bara minskade marginellt samtidigt som tillväxttakten i den konventionella försäljningen var lägre än tidigare.

De senaste två åren har inflationen i Sverige varit den högsta på flera decennier och till det har prisuppgångar på livsmedel bidragit starkt. Men under det tredje kvartalet 2023 jämfört med kvartalet närmast före har priserna på den ekologiska maten inte längre ökat. För vissa kategorier har de tvärtom sjunkit. Detta gäller för mejeri, kött och frukt- och grönt. Samma mönster kan skönjas för konventionella livsmedel, men inte lika tydligt som för de ekologiska. Under hela perioden med hög inflation (2022 och 2023) har priset på ekologiska livsmedel ökat markant mindre än för konventionella, enligt den data från Nielsen och GfK som Ekologiska Lantbrukarna baserar sin rapport på.

– Ekogårdarna baserar i högre grad sin produktion på lokala resurser och är mindre beroende av inköpta produktionsmedel och därmed också mindre importberoende. Det kan vara en av anledningarna till att ekomaten inte ökat lika mycket i pris, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Om Svenskt ekoindex
Kvartalsrapporten “Svenskt ekoindex” följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Rapporterna är en del av projektet “Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” som finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Läs ekoindex kvartal 3

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.