X

Ekomarknaden fortsätter växa

29 januari 2016
Försäljning av ekologiska livsmedel i Sverige ökade med 6,0 miljarder 2015, vilket motsvarar en ökning med 39 procent jämfört med 2014. Den totala ekoandelen steg med drygt 2 procentenheter till 7,7 procent.

Ekoweb har nu summerat de preliminära försäljningssiffrorna för 2015. Sammanställningen visar att försäljningen av ekologiska livsmedel sammantaget har ökat med 39 procent.

Totalt omsatte livsmedelsmarknaden cirka 280 miljarder kronor 2015 inräknat detaljhandel, Systembolaget, hotell & restaurang, samt offentlig marknad. Enligt Konsumentprisindex (KPI), som presenteras av SCB, steg livsmedelspriserna cirka 2,5 procent under 2015.

Enligt Ekowebs beräkningar såldes ekologiska livsmedel för 21,5 miljarder kronor 2015. Det är en ökning med 6,0 miljarder kronor jämfört med 2014, då man sålde ekologiska livsmedel för 15,5 miljarder kronor. Ekowebs prognos i förra årets rapport var en ökning på 20 procent. Andelen ekologisk försäljning av det totala livsmedelsförsäljningsvärdet, uppgick 2015 till 7,7 procent. Detta är en ökning med 2,1 procentenheter, från 5,6 procents ekoandel 2014. Det skiljer nu bara 0,6 procentenheter till Danmarks rekordhöga ekoandel på 8,3 procent.

Här kan du ladda ner rapporten

Fler nyheter