Ekologiskt kött från sörmländska mjölkgårdar

18 november 2015

Som en reaktion på rådande situation för Sveriges mjölkbönder tog Eva von Heideken, ekologisk mjölkproducent i Sörmland, initiativ till ett samarbete mellan åtta mjölkproducenter, slakteriet KLS Ugglarps och ICA. Tillsammans lanserar de nu en ny linje med lokalt kvalitetskött från sörmländska ekologiska mjölkgårdar.

- Tanken var att samla djur från flera gårdar och lyfta värdet med att jobba med en grupp. När vi, tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, träffade Jonas Tunestål från KLS Ugglarps insåg vi att vi delade visionen om ett lokalt och ekologiskt kvalitetskött, berättar Eva von Heideken.

Ursprungsunikt koncept

Samarbetet resulterade i ett ursprungsunikt koncept: Ekologiskt kött från sörmländska mjölkgårdar. Som del av samarbetet förser KLS Ugglarps gruppen med utbildning inom slutgödning och slaktmognad. Gruppen levererar mjölkkor, stutar, kvigor och ungkor och det ligger ett stort fokus på att få fram och välja ut djur med jämn och hög kvalitet.

Ekologiska Lantbrukarna har drivit arbetet med att forma producentgruppen och föra dialog med aktörerna inom ramen för den nya förhandlingstjänst som föreningen erbjuder lantbrukare.

- Historiskt har man inom mjölkbranschen sett köttet från mjölkkon som en ”restprodukt” från mjölkproduktionen. Men faktum är att mjölkkor kan ge ett jättefint kött med rätt hantering och på så sett innebära ett mervärde för bonden, säger Charlotte Rosta, marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna.

Ansvar för hela djuret

Köttet kommer att säljas i utvalda ICA-butiker i Mälardalen och ambitionen är att det ska lyftas fram som en intressant kvalitetsprodukt med tydligt ursprung och identitet.

KLS Ugglarps är förväntansfulla inför satsningen:

- För oss på KLS Ugglarps är det viktigt att främja arbetet med olika uppfödningsmodeller och ekologisk uppfödning är därför mycket intressant. Dessa djur kommer dessutom att säljas i boxar om ett halvt djur och på så vis tar vi också ansvar för försäljningen av djurets alla delar, säger Jonas Tunestål, VD för KLS Ugglarps.

Lokala handlare påverkar utbudet

- Det finns en stor efterfrågan på KRAV-märkt och ekologiskt, samtidigt som allt fler kunder vill veta var deras mat kommer ifrån. I det här konceptet kombineras samtliga intressen. Som ICA-handlare har man stor möjlighet att påverka utbudet i sin butik, en styrka som blir särskilt tydlig vid en sådan här satsning, säger Joakim Sköld Östling, kategoriområdeschef för kött, fisk och fågel på ICA.

KRAV och LRF har varit med och finansierat Ekologiska Lantbrukarnas arbete med att bygga upp den förhandlingstjänst som, tillsammans med stöd från Länsstyrelsen i Södermanland, möjliggjorde arbetet med att bilda konceptet ”Ekologiskt kött från sörmländska mjölkgårdar”.

För mer information:
Eva von Heideken, mjölkproducent, Fräkentorp. 070 5944118

Charlotte Rosta, marknadsutvecklare, Ekologiska Lantbrukarna. 070 2713947
Jonas Tunestål, VD, KLS Ugglarps. 073 3555389

Joakim Sköld Östling, kategoriområdeschef kött, fisk fågel, ICA. 076 8040765

Fler nyheter