X

Ekologiskt i de offentliga köken ger mer svenskt

15 oktober 2020
Den 15 oktober är det offentliga måltidens dag. De offentliga inköpen av mat står för endast 4 procent av livsmedelsmarknaden i Sverige, men de fyller en viktig symbolisk funktion. Och för de ekologiska lantbruken och livsmedelsföretagen är det en viktig sektor, Sverige är världsledande på andel ekologiskt i offentlig sektor, nära 40 % (39 % 2019) av all mat som serveras i skolor, äldreboenden och sjukhus är ekologiska och KRAV-märkta. Det gynnar direkt de svenska ekobönderna, för av alla typer av varor som vi kan producera i Sverige kommer i högre utsträckning från lokala och svenska gårdar när krav ställs på ekologiskt. Detta visar statistiken från DKAB, sammanställd av Ekomatcentrum som årligen följer upp ekoinköpen i offentlig sektor. När statistiken bryts ner för sådant som vi kan producera i Sverige - mejeri, ägg, spannmålsprodukter, kött av alla slag och flertalet vegetariska livsmedel - så syns ett tydligt mönster: de ekologiska och KRAV-märkta andelarna har mer svensk råvara än motsvarande inköp icke-ekologisk mat. Vi importerar helt enkelt mer konventionell mat än ekologisk till de offentliga måltiderna. Att upphandla ekologiskt och KRAV-märkt är alltså det enskilt bästa sättet att gynna svenskt lantbruk, utöver att det leder till ett mer klimatsmart lantbruk med högre biologisk mångfald och högre krav på att djurens välfärd och naturliga beteende tillfredsställs.

Ett exempel på detta är Lunds kommun som i onsdags vann årets spjutspets och årets ekokommun med 83 % ekologiska inköp i kommunens kök, och på liknande sätt ligger de även högst när det gäller svenska ekoinköp. Hela 55 % av totala inköpen i kommunen är från svenska eko och KRAV-gårdar. Detta är högt, särskilt med tanke på att en hel del av det kommunerna handlar in är sådant vi naturligt inte kan producera i Sverige, som kaffe och bananer, och som också syns i statistiken. För detta fick de Ekologiska Lantbrukarnas pris "Svekomatspriset" under Ekomatcentrums arrangemang Ekomatsligan, i år digital via webben.
Läs mer om Ekomatsligan och hitta statistiken i pressmeddelande från Ekomatcentrum 13 oktober 2020

Fler nyheter