Ekologiskt bidrog till renare vatten

4 may 2012
Kommunledda cykelturer i vattenskyddsområde, spetsiga annonskampanjer till invånarna och inköp av ekologiska produkter är tre av ingredienserna i ett framgångsrikt vattenvårdsarbete i södra Tyskland. Det konstateras i en ny vetenskaplig uppsats, skriver Greppa Näringen.

På många håll i Europa finns rester av växtskyddsmedel och förhöjda halter av nitrat i både yt- och grundvatten som används för att producera dricksvatten. I Tysklands tredje största stad Munchen med 1,2 miljoner människor har kommunen tagit annorlunda grepp och involverat kommuninvånarna. Arbetet har nu utvärderats vetenskapligt.

Cirka 80 procent av åkermarken i området odlas nu ekologiskt. Vattnet har blivit renare med både sjunkande halter av nitrat och växtskyddsmedel. Hela vattenskyddsprojektet har fördyrat vattnet för kommuninvånarna med cirka 0,005 euro per m3, det vill säga cirka 0,005 öre per liter. Alternativet att installera reningsutrustning beräknades ha kostat 0,23 euro per m3, alltså cirka 50 gånger mer.

Läs hela nyheten på greppa.nu

Fler nyheter