MENY menu

Ekologiska ökar i dagligvaruhandeln

För första gången på tre år ökar försäljningsvärdet för ekologiskt i svensk dagligvaruhandel under ett enskilt kvartal, med totalt + 2,8 procent. Det såldes ekologiska livsmedel i svensk dagligvaruhandel för 55 miljoner kronor mer under kvartal 4 2023 jämfört med kvartal 4 2022, enligt rapporten Svenskt ekoindex.

2023 började med en stor nedgång för den ekologiska maten, men nedgången har bromsat under varje kvartal. Under sista kvartalet ökar istället försäljningen av ekologisk mat.

– Nu ljusnar det för den ekologiska maten. Vi ser ett större engagemang hos dagligvaruhandeln, framförallt har Hemköp och Willys ökat sina kampanjer på ekologisk mat och dryck. Det får effekt på försäljningen. Det är tydligt att många konsumenter vill köpa ekologiskt, säger Ida Lind, expert på marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Under året har Willys och Hemköp ökat antalet priskampanjer på ekologisk mat, något som KRAV och Matpriskollen nyligen rapporterat om i sociala medier. Det har bland annat bidragit till ökad försäljning av svenskt KRAV-certifierat nötkött. Antalet ekobönder har minskat under året, vilket dock påverkar tillgången på råvara.

– Flera aktörer vittnar om en oro över brist på svensk ekoråvara i närtid. Nu gäller det att ekolantbrukarna håller ut och att merbetalningen ökar. Vi har inte råd att tappa fler ekolantbrukare, menar Ida Lind på Ekologiska Lantbrukarna.

De senaste två åren har inflationen i Sverige varit den högsta på flera decennier och det har även påverkat de ekologiska livsmedlen. Men under det fjärde kvartalet 2023 jämfört med samma kvartal 2022 är detta inte längre lika tydligt. Priset på ekologiska mejeriprodukter, kött och frukt och grönt har istället minskat. För samma kategorier inom konventionella livsmedel har priserna däremot fortsatt att öka (kött, frukt- och grönt) eller förändrats marginellt (mejeri). Under hela perioden med hög inflation (2022 och 2023) ökade priset på ekologiska livsmedel markant mindre än för konventionella.

För djupare analys om försäljningen av ekologisk mat och dryck hänvisar vi till Ekologiska årsrapporten som lanseras 21 mars på Ekologiska marknadsdagen.

Rapporten i korthet:

- Det såldes ekologiska livsmedel i svensk dagligvaruhandel för 55 miljoner kronor mer under kvartal 4 2023 jämfört med kvartal 4 2022.
- Volymen sålda ekologiska produkter ökar för ägg, kött och svenskproducerat frukt- och grönt.
- Ägg, kött och frukt- och grönt tar volymandelar från konventionellt.
- De ekologiska äggen tar andelar från de konventionella, även räknat i försäljningsvärde.
- Tidigare i år rapporterade Svensk dagligvaruhandel att ekoförsäljningen minskade under 2023, denna rapport kommenterar endast kvartal fyra och därför skiljer sig siffrorna åt.

Läs rapporten

Om Svenskt ekoindex

Kvartalsrapporten “Svenskt ekoindex” följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Rapporterna är en del av projektet “Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” som finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.