Ekologiska Lantbrukarna till allianspartierna: stöd det ekologiska lantbruket aktivt!

8 mars 2018
Uttalande antaget vid Ekologiska Lantbrukarnas stämma i Sunne den 8 mars 2018.

För landsbygdens och hela det svenska lantbrukets skull är det viktigt att allianspartierna ger ett tydligt stöd för en fortsatt stark utveckling av ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Gång på gång visar analyser att en ökad ekologisk produktion ger fler arbetstillfällen, ökade intäkter och bättre lönsamhet i svenskt lantbruk. Med en ökad andel ekologisk mat i de offentliga köken så ökar också andelen svenskproducerad mat.

Sverige är ett av de ledande länderna i världen vad gäller både produktion och konsumtion av ekologisk mat. Det beror delvis på att vi har goda naturliga förutsättningar för ekologisk produktion, men också på att de svenska ekolantbrukarna och delar av livsmedelsindustrin har varit innovativa och före sin tid. Marknaden har vuxit under lång tid och exceptionellt snabbt de senaste tre åren.

Till den här utvecklingen kan man som politiker förhålla sig passiv eller aktiv. Ju fler som aktivt visar sitt stöd i ord och handling, desto snabbare går utvecklingen mot en ännu större andel ekologisk produktion och konsumtion. Det är helt i linje med vad en majoritet av svenska konsumenter önskar sig och ger svensk landsbygd tillväxt och en ökad andel av kakan på livsmedelsmarknaden. En ökad ekologisk produktion bidrar också till samhällsnyttor som minskad kemikalieanvändning, ökad djurvälfärd och ökad biologisk mångfald. Ekologisk produktion är därtill mindre beroende av importerade insatsvaror. Det gör att vi vid kris eller avspärrning lättare kan upprätthålla matförsörjningen om en stor del av svenskt lantbruk är ekologiskt redan i fredstid.

I dag går en skiljelinje mellan allianspartierna och regeringspartierna i inställningen till ekologisk produktion. Ett aktivt ställningstagande för en ökad ekologisk produktion från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna skulle sudda ut den skiljelinjen. Det skulle frigöra energi i svenskt lantbruk och ge Sverige full utväxling på den snabbt växande globala marknaden för ekologisk mat.

För Ekologiska Lantbrukarna,

Anders Lunneryd, ordförande, Ekologiska Lantbrukarna.

Niels Andresen, Verksamhetsledare, Ekologiska Lantbrukarna.

Fler nyheter