X

Ekologiska Lantbrukarnas stämma: höj ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet med ekologiskt!

19 mars 2021
Under torsdagen 18 mars antog Ekologiska Lantbrukarnas årsstämma följande stämmouttalande med en skarp uppmaning till handeln om att öka ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet.

I Sverige slår vi oss ofta för bröstet över att vi har en av världens mest hållbara matproduktion. Samtidigt når vi inga av de miljömål som finns kopplade till jordbrukslandskapet i Sverige. Vi är alltså inte hållbara nog. Vi ekobönder vill fortsätta vara spjutspets i den omställning som krävs även i Sverige för att klara utmaningarna vi står inför avseende inte minst klimat och artutrotning. Men för att vi ska kunna göra det behöver handeln och förädlingsled växla upp arbetet för den ekologiska maten.

Att Sverige levererar högt i många hållbarhetsmätningar jämfört med andra länder och samtidigt är ett av de länder med allra mest ekologisk produktion är inte en slump. Ekologiskt och KRAV-märkt hamnar också i topp i alla kategorier när handeln i initiativet “Hållbar livsmedelskedja” själva rankar vilka typer av märkningar och produkter som finns för att, som de uttrycker det “Växa toppen”.

Men samtidigt kämpar ekobonden med historiskt låga priser på råvaran till följd av att försäljningen bromsat in i handeln under några år, samtidigt som många bönder nyligen ställt om och satsar på ekologisk produktion. Att försäljningen minskat har direkt samband med att handeln minskat exponeringen och kommunikationen om ekologiskt med över 30 % senaste tre åren.

Det räcker alltså inte med fina ord i strategier. Risken finns att den ekologiska produktionen nu minskar i Sverige, vilket är tvärtemot de olika miljö- och tillväxtmål som finns satta både politiskt men också av handeln själva. Utan lönsamma ekolantbruk når vi inte miljömålen.

Menar handelns aktörer allvar med sina ambitioner i “Hållbar livsmedelskedja” och andra strategiska målsättningar behöver vi snarast se:

1. Fler nya produkter utvecklade på svensk ekoråvara! Vi vill se fler mejeriprodukter t ex kvarg, lagrade ostar, en mångfald av bröd, ekologiska och KRAV-märkta charkuterier och fler vegetariska produkter.

2. Kraftfulla satsningar på att exponera och marknadsföra ekologisk och KRAV-märkt mat i butik.

3. Att handeln och grossister sätter ett rimligt pris-påslag på de ekologiska produkterna i kronor räknat i relation till konventionella motsvarigheter.

Ekologiska Lantbrukarnas stämma

18 mars 2021

Fler nyheter