MENY menu

Ekologiska Lantbrukarnas stämma: höj ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet med ekologiskt!

Under torsdagen 18 mars antog Ekologiska Lantbrukarnas årsstämma följande stämmouttalande med en skarp uppmaning till handeln om att öka ambitionsnivån i hållbarhetsarbetet.

I Sverige slår vi oss ofta för bröstet över att vi har en av världens mest hållbara matproduktion. Samtidigt når vi inga av de miljömål som finns kopplade till jordbrukslandskapet i Sverige. Vi är alltså inte hållbara nog. Vi ekobönder vill fortsätta vara spjutspets i den omställning som krävs även i Sverige för att klara utmaningarna vi står inför avseende inte minst klimat och artutrotning. Men för att vi ska kunna göra det behöver handeln och förädlingsled växla upp arbetet för den ekologiska maten.

Att Sverige levererar högt i många hållbarhetsmätningar jämfört med andra länder och samtidigt är ett av de länder med allra mest ekologisk produktion är inte en slump. Ekologiskt och KRAV-märkt hamnar också i topp i alla kategorier när handeln i initiativet “Hållbar livsmedelskedja” själva rankar vilka typer av märkningar och produkter som finns för att, som de uttrycker det “Växa toppen”.

Men samtidigt kämpar ekobonden med historiskt låga priser på råvaran till följd av att försäljningen bromsat in i handeln under några år, samtidigt som många bönder nyligen ställt om och satsar på ekologisk produktion. Att försäljningen minskat har direkt samband med att handeln minskat exponeringen och kommunikationen om ekologiskt med över 30 % senaste tre åren.

Det räcker alltså inte med fina ord i strategier. Risken finns att den ekologiska produktionen nu minskar i Sverige, vilket är tvärtemot de olika miljö- och tillväxtmål som finns satta både politiskt men också av handeln själva. Utan lönsamma ekolantbruk når vi inte miljömålen.

Menar handelns aktörer allvar med sina ambitioner i “Hållbar livsmedelskedja” och andra strategiska målsättningar behöver vi snarast se:

1. Fler nya produkter utvecklade på svensk ekoråvara! Vi vill se fler mejeriprodukter t ex kvarg, lagrade ostar, en mångfald av bröd, ekologiska och KRAV-märkta charkuterier och fler vegetariska produkter.

2. Kraftfulla satsningar på att exponera och marknadsföra ekologisk och KRAV-märkt mat i butik.

3. Att handeln och grossister sätter ett rimligt pris-påslag på de ekologiska produkterna i kronor räknat i relation till konventionella motsvarigheter.

Ekologiska Lantbrukarnas stämma

18 mars 2021

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM