MENY menu

Ekologiska Lantbrukarnas medskick till EU-politikerna

Den konservativa mitten och högerpartier ökar i Europa, medan svenska väljare signalerar att miljöfrågorna är allt viktigare. Svenskt lantbruk har också goda chanser att få tillbaka mycket på gröna satsningar. Detta eftersom vi ligger i framkant på både miljö- och djurvälfärdssidan i hela svenska lantbruket, vilket också hänger ihop med att vi har en hög andel ekologisk produktion. Mål och satsningar på ekologiskt inom EU kommer många svenska lantbruk och företag till godo!

Ekologiska lantbrukarna har följande medskick till de nya europaparlamentarikerna:

1. Mätbara mål
Politiken måste våga sätta mätbara mål, även inom jordbrukspolitiken. Till exempel utfasning av problematiska insatsmedel som konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel till förmån för cirkulära metoder för växtnäring, självförsörjning av foder och djur och odling i kretslopp. Mål inom Farm to fork strategin om 25 % ekologisk jordbruksareal behöver ligga kvar för att signalera långsiktighet i politiken och för att de satsningar som det motiverar på marknad, förädling och produktion har positiva effekter på såväl miljömål som ökad konkurrenskraft.

2. Reformera CAP
Höj ersättningarna för robusta produktionsmetoder och ställ om den gemensamma jordbrukspolitiken i CAP - 27 reformen. Till exempel genom nytt och bättre stöd till vallodling i växtföljden, lägre krav på djurtäthet i kompensatsionsstödet, mer investeringsstöd även till små och diversifierade gårdar för t.ex. lagring och förädlingskapacitet, samt höjda ersättningsbelopp till ekologisk produktion, betesdrift för alla djurslag och minska gårdsstödet för att bättre främja aktiva och yngre gårdar i hela landet.

3. Investera i hållbar konsumtion såväl privat som offentligt
Satsa främjandemedel på att öka andelen ekologisk och på andra sätt verifierat hållbar mat i offentliga kök, privat handel och restaurang i hela unionen. Informationsarbete, matchning för fungerande kedja från råvara och förädling till butik/restaurang samt regional uppföljning av mätbara mål för certifierade livsmedel i köken, är några exempel. Även utbildningsinsatser för kockar och upphandlare mfl om hur hållbar mat, matsvinnsarbete och säsongsanpassning går att göra inom givna budgetramar har visat sig viktiga för att öka den hållbara produktionen och konsumtionen.

4. Förenkla de gemensamma ekoreglerna
EU har en gemensam lagstiftning för vad som får certifieras och marknadsföras som ekologiska. För att inte hämma innovation och utveckling, och stärka företagen i den ekologiska värdekedjan måste detta regelverk och dess kontroll- och administrationskrav kraftigt förenklas.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.