X

Ekologiska Lantbrukarna vill se grönare och enklare CAP

16 maj 2017
I början av maj gick remisstiden för nya CAP (EU gemensamma jordbrukspolitik) ut. Ekologiska Lantbrukarna har i sitt svar bland annat lyft fram önskemål om en grönare och enklare jordbrukspolitik. Det behövs inget förgröningsstöd och alla länder bör erbjuda ersättning till lantbrukarna för hållbarhetsåtgärder. På sikt bör icke riktade inkomststöd som gårdsstöd fasas ut, menar Ekologiska Lantbrukarna. Den nya poltiken ska enligt plan börja gälla 2021 och sju år framåt. Läs hela remissvaret här: http://ekolantbruk.se/pdf/149318.pdf

Fler nyheter