X

Ekologiska Lantbrukarna uppmärksammar problem med striktare tolkning av regler för ekovallar

3 november 2017
Ersättning för odling av ekologisk vall har på olika sätt funnits inom Landsbygdsprogrammet under lång tid, finansierat av EU och svenska staten. I nuvarande programperiod (2014-2020) kan lantbrukare söka ersättning för ekologisk djurhållning och då ställs krav på hur vallfodret odlas, vilket innebär att vallen är indirekt ersättningsgrundande och belagd med skötselvillkor.

I ett internationellt perspektiv har Sverige en strikt bedömning av ersättningar för ekologisk vallodling. Ekologiska Lantbrukarna får dessutom signaler från våra medlemmar om att den ekologiska vallen bedöms striktare nu än tidigare vilket drabbar ekologiska djurhållare. Just eftersom den odlade vallen är grund för djurersättningen, och lantbrukaren därför har ett tydligt intresse att få ut bra foder från sin vall, är risken för att hamna i en situation med en stor andel extensiva vallar utan intention att använda till foder i stort sett obefintlig. Vår uppfattning är att så som ersättningen är utformad nu borde det inte vara motiverat med den skärpning av tolkningen som har skett. Ekologiska Lantbrukarna lyfter nu den här problematiken med Jordbruksverket på flera sätt, bland annat i vårt remissvar angående ändrade föreskrifter för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion, kompensationsstöd och djurvälfärdsersättningar.

Läs vårt remissvar här: http://ekolantbruk.se/pdf/155249.pdf

Fler nyheter