Ekologiska Lantbrukarna säger nej till nitrit i Krav-chark

16 maj 2017
Krav utreder just nu frågan om att tillåta nitrit i charkprodukter som bär Kravs märke. Frågan har rests mot bakgrund av att de Krav-certifierade grisarna i dag bara delvis säljs till slutkonsument med Krav-märket på. Det beror på att handeln inte tar in några nitritfria charkprodukter i sina sortiment. Därför används kött från Krav-grisarna i EU-ekologisk märkta produkter där en viss användning av nitrit är tillåten. Frågan har många bottnar men Ekologiska Lantbrukarna har i dag svarat på Kravs remiss med den tydliga inställningen att nitrit fortfarande inte ska vara tillåtet, samtidigt som produktionen av Krav-grisar inte får äventyras. Nitrit är en tillsats som det råder oklarheter kring när det gäller hälsopåverkan och då ska försiktighetsprincipen råda. Läs hela remissvaret här.

http://ekolantbruk.se/pdf/148987.pdf

Fler nyheter