MENY menu

Ekologiska lantbrukarna öppnar 90-konto – ”ska bidra till att vända trenden”

Swisha din gåva till: 123 566 44 61
Banköverföring till: Bg 900-8608

Sedan 80-talet har det ekologiska jordbruket i Sverige vuxit kraftigt och utvecklingen har
använts som en inspirationskälla i andra länder, men under de senaste åren har kriser och
prispress gjort det svårare för svenska lantbrukare att framgångsrikt ställa om sina
verksamheter. Den ideella föreningen Ekologiska lantbrukarna vill vända trenden och
öppnar nu ett 90-konto för att stärka verksamheten.

I många år har andra länder blickat mot Sverige för att hitta framgångsexempel för
omställningen från konventionellt till ekologiskt jordbruk. Här har en relativt sett stor del av
lantbruken drivits ekologiskt i decennier. Ekologiska lantbrukarna grundades 1985 företräder
idag drygt 2 500 lantbrukare i 19 distrikt över hela Sverige. Distrikten drivs av sammantaget
140 förtroendevalda medlemmar som hanterar lokala frågor och samordnar arbetet
tillsammans med ett centralt kansli. Ambitionen är att genom olika initiativ utveckla det
ekologiska jordbruket i Sverige och inspirera fler till att bli en del av den ekologiska rörelsen.

– På lång sikt vill vi att så många svenska jordbruk som möjligt ska drivas utan att
kompromissa med klimatet eller den biologiska mångfalden. Idag är Sverige ett av länderna
som har kommit allra längst i den här frågan. Nära 40 procent av alla inköp i offentlig sektor
och drygt 8 procent i dagligvarubutiker är ekologiska, vilket har möjliggjort att närmare en
femtedel av jordbruksmarken i Sverige är ekologiskt certifierad. Ekologisk produktion bidrar
på ett betydande sätt till våra miljömål likväl som stärkt lokal ekonomi och är något som vi
ska vara stolta över, men det finns samtidigt mycket kvar att göra, säger Sofia Emilsson,
verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna, och fortsätter:

– Genom att driva politisk opinion, främja kunskapsutveckling och erbjuda en arena för
nätverkande försöker vi ständigt flytta fram positionerna. Detta både för att göra det lättare
för fler att ställa om och för att fortsätta utveckla den ekologiska produktionen att bli än mer
hållbar och cirkulär. I många år har allting gått framåt, men nu har vi haft en period med
motgångar som vi försöker överkomma.

”90-kontot är en trovärdighetsstämpel”

Under de senaste åren har livsmedelsbutiker i Sverige minskat sitt utbud och marknadsföring
av ekologisk mat, vilket i kombination med flera parallella trender och omvärldshändelser
har lett till minskad försäljning. Utvecklingen har tvingat flera svenska jordbruk att gå tillbaka
till konventionell verksamhet för att kunna konkurrera samtidigt som det har blivit mycket
svårare för fler bönder att ställa om. För att vända den negativa utvecklingen vill Ekologiska
lantbrukarna arbeta närmare svenska handeln och branschorganisationer, samt intensifiera
sitt politiska påverkansarbete. Som en del i satsningen öppnar organisationen ett 90-konto
för att erbjuda fler möjligheten att bidra med ekonomiska medel till omställningen.

– De renodlade eko-organisationerna i Sverige är få och resurssvaga, särskilt i jämförelse
med de starka ekonomiska intressen som verkar för en fortsatt insatsmedelsintensiv
jordbruksutveckling. Samtidigt vet vi att en stor del av befolkningen värdesätter det svenska ekologiska lantbruket och vill bidra mer än bara som konsument eller med sin röstsedeln. Vi
tror att 90-kontot är ett effektivt sätt att engagera fler i att vända de senaste årens trend,
säger Sofia Emilsson innan hon avslutar:

– Vi är väldigt glada över att få den trovärdighetstämpel som kommer med kontot. För oss
ligger 90-kontot ganska nära det ekologiska tänket och vi tycker att det är jättebra att Svensk
Insamlingskontroll granskar all redovisning. Precis som våra ekologiska bönder välkomnar vi
seriösa kontroller och vill gärna arbeta så transparent som möjligt.

Swisha din gåva till: 123 566 44 61
Banköverföring till: Bg 900-8608

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.