MENY menu

Ekologiska Lantbrukarna omorganiserar och spetsar sig för framtiden.

Vi omorganiserar och spetsar oss för framtiden. Ida Lind, tidigare projekt- och kommunikationsstrateg i föreningen, kommer från och med 1 juni ta över ansvaret för det marknadsutvecklande arbetet som expert på marknad och hållbarhet. Ekologiska Lantbrukarna har även tilldelats projektmedel för ytterligare satsningar på pilotprojekt för att matcha ekolantbrukares produkter till nya marknader.

– Vi spetsar teamet för att göra mer av det våra medlemmar tycker är allra viktigast just nu: påminna branschen och marknadens aktörer att inte ta svenskt ekolantbruk för givet utan jobba med produktutveckling och marknadsföring av de ekologiska produkterna. Menar ett företag allvar med att ha ambitiösa hållbarhetsstrategier så måste ekologiskt och KRAV-märkt öka i försäljning. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta att utveckla och producera den mest hållbara mat vi har idag, säger Sofia Emilsson, verksamhetsledare på Ekologiska lantbrukarna.

Ida Lind har arbetat på Ekologiska Lantbrukarna med projektledning och kommunikation sedan 2020. Hon är markväxt-agronom med en dubbel masterexamen inom Future Food Sustainability från Cranfield University, UK. Hon kommer ansvara för föreningens marknadsutvecklande arbete och med analyser som bland annat kvartalsrapporter över försäljningen i dagligvaruhandeln och den Ekologiska Årsrapporten som släpps i februari.

– Det finns en otrolig kraft och engagemang hos Sveriges ekobönder för klimat, biologisk mångfald och djurens välmående. För att vända den avstannade trenden för ekologiskt på den svenska marknaden så måste detta engagemang lyftas och visas av alla aktörer hela vägen till butikshyllorna. Därför ser jag fram emot att arbeta helhjärtat för marknadens utveckling, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Under sommaren och hösten kommer Ida Lind även ansvara för att bygga upp föreningens arbete med marknadspiloter, en ny satsning med medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Syftet med projekt är att möjliggöra för grupper av ekologiska lantbrukare att skapa konkreta marknadsutvecklande samarbeten mellan producenter och förädlings- och försäljningsled, inklusive kunder i offentliga kök.

– Vi vill konkretisera affärsidéer och samverka med resten av branschen, till exempel genom produktutveckling eller nya producentsamarbeten. Detta för att få fler ekologiska produkter att nå kund samt på ett övergripande plan säkra konkurrenskraft och minimera sårbarhet hos branschen, säger Ida Lind expert på marknad och hållbarhet hos Ekologiska Lantbrukarna.

Kontakt:

Ida Lind, expert marknad och hållbarhet: 072-30 98 395 ida.lind@ekolantbruk.se

Sofia Emilsson, verksamhetsledare: 070- 380 93 96 sofia.emilsson@ekolantbruk.se

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM