Ekologiska Lantbrukarna om GMO

5 juni 2013
Det ekologiska lantbruket säger konsekvent nej till all användning av genmodifierade organismer i produktionen.

• Vi accepterar inte direkt genmodifiering av växter eller djur och inte foder, mikroorganismer eller andra insatsmedel som producerats med genteknik. Inte heller i förädlingen av ekologiska livsmedel får genmodifierade hjälpmedel användas.

• Det svenska kontrollmärket KRAV garanterar en produktion fri från genmodifiering. IFOAM, den internationella organisationen för ekologiskt lantbruk, har också ett uttryckligt förbud mot genmodifiering i sina normgivande regelrekommendationer.

• Däremot finns inga generella hinder mot att använda genteknik på sådana sätt som inte innebär modifiering av produkten eller produktionsmedlen, till exempel som forskningshjälpmedel i växtförädlingen eller som diagnos- eller analysmetod.

• Vårt nej till genmodifiering bygger både på principiella skäl och på en bedömning av teknikens troliga effekter inom jordbruket.

Vad är genmodifiering?
Med genmodifiering menas förändring av levande organismers ärftliga egenskaper genom direkta ingrepp i arvsanlagen. Den moderna gentekniken har gjort det möjligt att flytta och ändra arvsanlag med molekylärbiologiska metoder, utan hjälp av de naturliga förökningsmekanismerna. En genmodifierad organism har alltså fått sina arvsanlag förändrade på ett sätt som inte sker naturligt genom parning eller naturlig rekombination.

Naturligt och onaturligt
En av det ekologiska lantbrukets grundtankar är att använda de naturliga ekosystemen som förebild för produktionsmetoderna i jordbruket och så långt möjligt undvika artificiella produktionsmedel. Det hävdas ibland att gentekniska metoder skulle passa bra i ekologiskt lantbruk eftersom de gör det möjligt att ersätta naturfrämmande kemiska produktionsmedel med naturlig, biologisk teknik. Som framgår redan av definitionen är dock genmodifiering allt annat än en naturlig teknik. Själva poängen med tekniken är att skapa kombinationer av arvsanlag som inte är möjliga på naturlig väg. Genmodifiering är snarare onaturlig på ett mera genomgripande sätt än den kemiska tekniken, som trots allt bara tillsätter döda syntetiska ämnen till ekosystemet utifrån, medan genmodifieringen förändrar de levande organismerna inifrån. Detta är det principiella skälet till att ekologiskt lantbruk har valt att säga konsekvent nej till all genmodifiering.

Brev till Lena Ek
För ett år sedan skrev Ekologiska Lantbrukarna ett brev till miljöminister Lena Ek, tillsammans med Greenpeace och Jordens Vänner med rubrik "Förhindra nya godkännanden för odling av genetiskt modifierade grödor". Där lyfter vi bland annat problematiken med herbicidresistenta grödor Odlingen av genmodifierade herbicidtoleranta grödor kommer att få allvarliga konsekvenser för mängden ogräsmedel som används i Europa. Uppgifter från Nord- och Sydamerika visar att införandet av herbicidresistenta grödor leder till en mycket betydande ökning av användningen av herbicider. Dessutom har ogräs snabbt utvecklat resistens mot dessa herbicider, vilket nu leder till ökad användning av ännu giftigare herbicider och starkare blandningar.
Här kan du läsa vårt gemensamma brev

- Vi är emot biologisk enfald, säger Ekologiska Lantbrukarnas styrelseledamot och GMO-expert Anders Lunneryd 070 8989521

Fler nyheter