MENY menu

Nya jordbrukspolitiken - en besvikelse

Den nya Jordbrukspolitiken, CAP, har sedan förra veckan fått en färdig strategisk plan för hur jordbruksstöden ska se ut under 2023-2027. Sverige, som så många andra länder, fick bakläxa i våras, men har under förra veckan lämnat in en uppdaterat strategisk plan till EU. Enligt Jordbruksverket har det varit en ganska rörig process, men de säger att nu återstår endast formalia och detaljregler och att EU nu formellt ska godkänna planen.

Det finns vissa större skillnader i nya CAP i jämförelse med förra vilket till exempel är att gårdsstödet har minskat, förgröningsstödet har tagits bort och istället har det lagts till ett så kallat "omfördelningsstöd" vilket ska ges till gårdar upp till 150 ha (stödet har tillkommit då de flesta gårdar i EU är mindre än 28 ha, över 150 ha blir ersättningen lägre).
Sveriges regering motsatte sig att fördela gårdsstödet till "omfördelningsstödet" då vi har fler större gårdar än små, men EU sa nej till detta.

Ekologiska Lantbrukarna har jobbat hårt för att få igenom både vallstöd och betesstöd för naturbetesmarker, men tyvärr har inte regeringen lyssnat på våra synpunkter vad gäller naturbetesmarker och det stödet har nu tagits bort. Istället hänvisar de till att djurersättningen har höjts - vilket vi har jobbat för ifrån början och även fått igenom en liten höjning - men tyvärr visar våra tidigare studier att detta inte väger upp mot det förlorade stödet för naturbetesmarkerna.

Ekologiska Lantbrukarna har även varit med och format att de så kallade Ecoschemes (miljö- och klimatersättningar) där ekologisk produktion ingår, blir ett ettårigt stöd och inte två olika stöd på två respektive fem års åtagande. Att ha ett ettårigt stöd gör att det är en förenkling för både lantbrukare och myndigheter som förhoppningsvis ska göra handläggning och därmed utbetalningar snabbare (inte försenade).

Något som är nytt för denna CAP vad gäller Ekologisk produktion är ett nytt mål lagts till för kolinlagring och minskat kväveläckage och att man nu även kan få en ettårig ersättning för fånggrödor, mellangrödor och vårbearbetning istället för höstbearbetning (mellangrödor och vårbearbetning har hittills legat i en annan ersättning).

Trots vissa förbättringar måste vi nog ändå säga att vi är djupt besvikna på hur förbättringar för ekobonden och för ett mer hållbart system överlag lyser med sin frånvaro. Såklart är det positivt att reformen nu tar steg mot att vara större del miljöersättningar och mindre del passiva inkomststöd (public money for public goods)i jämförelse med tidigare, men Ekologiska Lantbrukarna kommer redan nu blicka framåt och börja jobba för att förbättra och forma nästa CAP.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala