Ekologiska Lantbrukarna engagerade i IFOAM EU: "Public money for public goods"

24 november 2017
IFOAM är en internationell paraplyorganisation för olika nationella ekolantbrukarorganisationer. I Europa har vi organiserat oss i IFOAM EU för att påverka EU-politiken och för att utbyta erfarenheter länder emellan.

Ordförande Anders Lunneryd deltar i IFOAM EU:s lantbrukargrupp som träffas två gånger per år. I förra veckan var det Englands tur att stå för värdskapet. Fokus var på potentialen att lagra ner kol i marken (för att minska andelen koldioxid i atmosfären och därmed motverka negativ klimatpåverkan) i ekologisk produktion.

Flera intressanta studiebesök visade på exempel med gröngödsling, kompost, olika djurslag samt även agroforestry i försök. Dessutom fick personalen från IFOAM EU kontoret i Bryssel stämma av olika politiska frågor med de som arbetar praktiskt med ekologiskt lantbruk. Framtida CAP diskuterades och vår generella ståndpunkt kan sammanfattas i "public Money for public goods". Grundtanken är att EU pengar som går till lantbruket ska ge konkret verkan för till exempel klimat, renare natur, osv.

Idag diskuteras i EU försäkringslösningar mot klimatförändringar, tanken är - något förenklat uttryckt - att skattepengar ska gå till försäkringsbolag och sedan delas ut där skördar slår fel. Risken är, vilket visat sig i andra delar av världen där sådana lösningar har praktiserats, att det med det systemet inte lönar sig att förändra de odlingar och metoder som är sårbara för eller till och med orsakar klimatförändring. Dessa metoder har istället ökat och klimatförändringen förvandlas till att mer handla om pengar än dom verkliga utmaningarna.

På talarlistan under mötet i England stod tre lantbrukare med olika produktion, forskare från Fibl och Englands miljöminister.

På vårt höstmöte 7-8/12 kommer vi bland annat att diskutera mellangrödor, agroforestry och mob-grazing vilket har potential att öka kolinlagringen i matjorden, och frågor oss om och hur det påverkar lönsamheten.

Läs mer om IFOAM EU här: http://www.ifoam-eu.org/en/node

Fler nyheter