X

Ekologiska Lantbrukarna beviljade projekt för att nå livsmedelsstrategins mål om eko

5 oktober 2018
Idag offentliggjorde Jordbruksverket vilka projekt som ska genomföras som ett första steg för att nå målen i livsmedelsstrategin om 30 % ekoareal och 60 % ekomat i offentliga kök till 2030. Ekologiska Lantbrukarna har sökt, och beviljats, ett eget projekt samt en del i informationsprojekt i nära samverkan med flera andra aktörer.

Nu bygger vi den bondenära ekomarknaden!

Ekologiska Lantbrukarna får 2,29 Mkr under 2018-2019 för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion. I korthet handlar det både om att spegla förväntat utbud av olika produkter något eller några år framåt i tiden och att bevaka hur priserna rör sig i säsong. Information som ska tas fram handlar om prognoser, prisnoteringar för Sverige och omvärlden samt analyser av hur andra länder stimulerar sin ekomarknad.

– Det känns spännande och det känns som om vi är på väg in i en ny era för Ekologiska Lantbrukarnas verksamhet, säger Niels Andresen.

Informationskampanj i samarbete med Organic Sweden m.fl. 

Organic Sweden har fått i uppdrag av Jordbruksverket att genomföra en treårig informationskampanj om ekologiska livsmedel tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter, EPOK(SLU) och kommunikationsbyrån Futerra.

Läs mer om Organic Swedens arbete här: http://www.mynewsdesk.com/se/organic-sweden/pressreleases/organic-sweden-ska-genomfoera-en-3-aarig-informationskampanj-om-ekologisk-mat-2741374

Samt informationen från Jordbruksverket om alla beviljade projekt inom eko och livsmedelsstrategin: http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/pressochmedia/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/nya-projekt-faar-26-miljoner-kronor-av-jordbruksverket-foer-att-hoeja-kunskapen-om-ekologiska-livsmedel-2741681

Fler nyheter