Ekologisk produktion gynnar fågellivet bättre än någon annan åtgärd

22 maj 2019
Med hjälp av ersättningar strävar EU efter att förbättra biologisk mångfald i jordbruket. En ny finländsk studie visar att den enda åtgärden som får fågelbestånden att växa är stöd till ekologiska djurgårdar.
Ökning av fåglar beror direkt av mångfalden insekter som trivs och kan leva i jordbrukslandskapet.

Forskarna skriver bl.a.
"Fågelbestånden i närheten av jordbruksmiljöer har minskat länge såväl i Finland som i övriga Europa. EU har försökt förbättra situationen med hjälp av miljöstöd till jordbruket, det vill säga genom att betala ut stöd till jordbruksproducenter som bedriver sådan verksamhet som antas gagna miljön. Det finns många olika slags miljöstöd, men deras eventuella inverkan på naturens mångfald har sällan utretts."

Studien visar att den ersättning som får fågelbestånden att växa i närheten av jordbruksmiljöer är det till ekologiska djurgårdar. Däremot har de flesta andra miljöstöd endast ringa inverkan på antalet fåglar.

Fler nyheter