MENY menu

Ekolantbruket visar vägen mot stabilare matpriser

Under tredje kvartalet i år steg priserna på den ekologiska maten med 12,4 procent
jämfört med samma kvartal 2021. Men i likhet med föregående kvartal steg priset på konventionella livsmedel ännu mer än de ekologiska och ökade med hela 16 procent.

– Svensk matproduktion måste bli mindre beroende av insatsvaror som kräver mycket energi, främst konstgödsel. Här går ekolantbruket före och visar att en annan väg är möjligt. Det går att producera mat i kretslopp, med färre importerade insatsvaror. Det ger både stabilare matpriser och en friskare natur, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiskt lantbruk är mindre importberoende, tack vare att man inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. De ekologiska lantbrukarnas kostnader har inte ökat lika mycket, därför är matpriserna lite stabilare för ekologiskt, menar Ekologiska Lantbrukarna. Det är inte bara lantbrukets kostnader som påverkar matpriset. Inflation, höga energi- och bränslepriser och ökade transportkostnader påverkar också förädlingsindustrin och dagligvaruhandeln.

Trots att priserna inte ökat lika mycket så fortsätter ekoförsäljningen att minska. I såld volym har de ekologiska livsmedlen minskat med 13 procent jämfört med samma kvartal 2021.

Ekologiska Lantbrukarna är starkt oroliga för att försäljningen fortsätter minska, och räknar med att den ekologiska odlingsmarken i Sverige minskar under 2023. Idag är ca 20 procent av den svenska åkermarken ekologisk och producerar därmed mat utan konstgödsel och bekämpningsmedel, som båda i stor utsträckning importeras. Det ekologiska lantbruket använder i större utsträckning lokala resurser för att ge näring till grödorna som stallgödsel, växtrester och bra växtföljder.

– Den minskade försäljningen av ekologisk mat är ett hot den delen av vår livsmedelsförsörjning som är mest robust i orostider, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Så beräknas merpriset
Merpriset är beräknat som skillnad i genomsnittligt pris för de ekologiska produkterna i gruppen och de konventionella i samma grupp. Det framräknade merpriset kan i viss mån påverkas av skillnader i förpackningsstorlek eller andra egenskaper.

Om Svenskt ekoindex
Kvartalsrapporten “Svenskt ekoindex” följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Rapporterna är den del av projektet “Marknadsanalyser och branschutveckling för ett växande eko-Sverige” som finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna/LRF
Warfvinges väg 38
112 51 STOCKHOLM