Ekolantbruket viktigt för krisberedskapen

29 maj 2018
Idag debatterar vi på svd.se apropå krisberedskap och matförsörjning. Höjd självförsörjning på insatsmedel till lantbruket är viktigare än självförsörjningsgraden av mat för om vi kan upprätthålla matproduktion vid kris eller krig, slår en rapport om sårbarheter i svenskt lantbruk fast som publicerades på MSB:s hemsida i förra veckan. Här har det ekologiska lantbruket många fördelar och kunskaper att bidra med till ett stärkt totalförsvar.

- Ju fler bönder som odlar ekologiskt i fredstid, desto fler har kunskap och utrustning på plats om vi av något skäl hindras att importera mat och insatsvaror, skriver Anders Lunneryd.

Läs hela artikeln i SvD här: https://www.svd.se/starkt-ekologiskt-jordbruk--ett-bra-skydd-mot-kris-

Se vårt Facebook-inlägg om detta här: https://www.facebook.com/ekologiskalantbrukarna/posts/1667923469943649

Läs hela rapporten "Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv: sårbarheter och lösningar för ökad resiliens" som SLU-forskare gjort åt MSB här: https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Livsmedelsproduktion-ur-ett-beredskapsperspektiv-sarbarheter-och-losningar-for-okad-resiliens/

Fler nyheter