X

Ekojordbruk viktigt för människor och miljö

15 februari 2016
Ekologisk produktion ger generellt sett lägre skördar än konventionell men är mer lönsam och bättre för miljön. Ekologisk mat har samma eller bättre näringsinnehåll och innehåller mindre eller inga rester av bekämpningsmedel. Det finns också indikationer på att ekologisk produktion ger fler ekosystemtjänster.

Det är slutsatserna enligt den senaste forskningen. I en vetenskaplig artikel publicerad i Nature Plants har John P. Reganold och Jonathan M. Watcher från Washington State University analyserat över 40 år av studier av konventionell och ekologisk produktion.

Läs mer på EPOK SLUs hemsida

Fler nyheter