MENY menu

Ekoförsäljningen i handeln gick trögt under 2021 – men konsumenternas intresse kvarstår

Ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Vid en jämförelse med 2020 minskade försäljningen med 5,4 procent. Jämför man istället försäljningen 2021 med 2019 stannade nedgången vid 0,6 procent. Det visar Svenskt Ekoindex Kvartal 4/2021 från Ekologiska Lantbrukarna. Över en femårsperiod har ekoförsäljningen ökat i värde med 13,5 procent.

Försäljningen av ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln backade under helåret 2021. Då jämförelsen görs med 2020 bör man ha i åtanke att det var ett år då handeln påverkades kraftigt av pandemin som flyttade en stor del av matkonsumtionen från restauranger och storkök till hemmen. Vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 minskade försäljningen av ekologiskt med 5,4 procent i försäljningsvärde eller med drygt 1,1 miljarder kronor i pengar räknat. Mäter man istället skillnaden i försäljningen mellan 2021 och 2019 stannar nedgången vid 0,6 procent. Det är en måttlig nedgång i absoluta tal. Samtidigt har försäljningen av konventionella livsmedel ökat markant under samma period, vilket innebär att andelen ekologiskt minskat något. Över en femårsperiod har ekoförsäljningen ökat i värde med 13,5 procent.

– Att ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln backar vid en jämförelse mellan 2021 och 2020 beror delvis på en pandemirekyl. Det är dock oroande att försäljningen av ekologiskt även minskar med 0,6 procent vid en jämförelse med 2019. Vad vi kan se i andra undersökningar har det inte med ett minskat konsumentintresse att göra. Tvärtom vill allt fler konsumenter göra hållbara val och köpa produkter som bidrar till god djurvälfärd, ökad biologisk mångfald och ett bättre klimat, säger Gunilla Östangård, marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna i en kommentar.

Enligt Ekologiska Lantbrukarnas studier, som bland annat bygger på GfKs konsumentpanel, tyder mycket på att konsumenter ofta saknar ekologiska alternativ att välja. I rapporten “Marknaden för ekologiska mejeriprodukter” som publicerades hösten 2021 tydliggörs exempelvis att det saknas ekoprodukter i växande och prisstarka produktsegment som ost, glass och specialprodukter. Eko kombineras sällan med andra premiumvärden, förpackningsstorlekar, smaker och fetthalter som konsumenterna efterfrågar.

– Vi kan också konstatera att kampanjerna för ekologiskt minskat från handelns sida. Samtidigt som vi ser vi hur försäljningen av eko ökar när vi aktiverar ekologiska produkter i butik. Under hösten drev vi till exempel kampanjen “Känn Lugnet – Handla ekologiskt” tillsammans med samtliga kedjor i dagligvaruhandeln. I de butiker där kampanjen aktiverades ökade bland annat försäljningen av ekologisk ost med tresiffriga tal, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden i en kommentar.

Se rapporten

VANLIGA FRÅGOR OM FÖRSÄLJNINGEN AV EKOLOGISKA LIVSMEDEL

Hur gick försäljningen av ekologiska livsmedel under 2021 i andra kanaler än dagligvaruhandeln?

Det finns inte med i den rapport som nu har släppts. I kvartalsrapporterna från svenskt ekoindex ingår bara utvecklingen i dagligvaruhandeln. Utvecklingen i övriga säljkanaler som offentliga kök, privata restauranger, Systembolaget och direktförsäljning från gård till konsument kommer i den samlade årsrapporten för hela livsmedelsmarknaden . Den rapporten släpps den 25 februari.

Hur påverkar detta de ekologiska bönderna?

Det är självklart negativt att försäljningen minskar. Redan för ett drygt år sedan kunde vi se att ekoarealen är på väg att minska i Sverige, vilket är ett tecken på att lönsamheten för svenska ekobönder har minskat och att fler väljer att återgå till konventionell produktion och färre bestämmer sig för att ställa om till ekologiskt. Nya prognoser för hur den ekologiskt odlade arealen i Sverige kommer att utvecklas de närmaste åren kommer att publiceras i den samlade årsrapporten som släpps den 25 februari 2022.

Hur har det gått för olika slags ekologisk mat?

Mellan 2021 och 2020 är det mejeriprodukter och spannmålsbaserade produkter som bröd, pasta och mjöler som procentuellt har minskat mest. Räknat i absoluta tal så är det frukt och grönt som har minskat mest följt av mejeriprodukter. Jämför man siffrorna 2021 med 2019 års utfall så har samtliga ekokategorier minskat något utom frukt och grönt som har ökat.

Vilka produkter säljs det mest av som ekologiskt?

Frukt och grönt är den största enskilda kategorin med cirka 36 procent av all ekoförsäljning under 2021. Mejeriprodukter utgjorde cirka 12 procent av all ekoförsäljning i dagligvaruhandeln under 2021. De senaste åren har mejeri- och kött tydligt minskat sin andel av all försäljning av ekologisk mat i dagligvaruhandeln. Det är också de kategorierna som vi producerar mest av i svenskt lantbruk.

Bli medlem i Ekologiska Lantbrukarna


"Ekologiska Lantbrukarna påverkar politiken så att vi ekobönder kan få bättre ekonomi på gårdsnivå, därför är jag medlem."

Bengt Edsgård KRAV-grisbonde

KONTAKTA OSS

Ekologiska Lantbrukarnas kansli
nås på telefon 010-750 08 55 eller
via mail kansliet@ekolantbruk.se

TELEFONTIDER

Måndag: stängt
Tisdag: 8-12
Onsdag: 8-12
Torsdag: 8-12
Fredag: stängt

POSTADRESS

Ekologiska Lantbrukarna
C/o KRAV Ekonomisk förening
Box 1037
751 40 Uppsala

OBS ej paket!
Kontakta kansliet för
mer information.